Header
Bookmark and Share

Zip Code 99547 Geography Analysis


Narrow Your Investigation To Make Informed Decisions?

All | Demographics | Education | Geography | Economic | Housing | Government | Taxes | Weather | Crime

Geography Analysis

The actual land features relating to zip code 99547 affect how people live their lives. Natural features such as oceans, mountains, lakes, plains, and deserts all make a difference in the lives of individuals. The types of housing, heating fuels, and transportation infrastructure are largely influenced by the geography of zip code 99547.

Area Features of Zip Code 99547


Airport


(1) Atka Airport   (2) Casco Cove Coast Guard Station   (3) Eareckson Air Station  

Area


(1) Amlagim Angtaa   (2) Amlagim Chmaa   (3) Amlagim Qigaagix Angtaa   (4) Amligim-kangayuu   (5) Atxam Angtaa   (6) Naaginax   (7) Saguugam Ilidaa   (8) Saguugam-chuga   (9) Saguugax   (10) Tunmisam Angaa   (11) Ugimagis   (12) Yaxagim Angaa  

Bar


(1) Agamgis   (2) Agdugalus   (3) Agligadak Reefs   (4) Atuung Aagayuuxtas   (5) Atxam-yaagan-chixsxa   (6) Ayagagum-chixsxa   (7) Chiidgilaangis   (8) Chixsxa   (9) Haanugim-yangis   (10) Hodikof Reef   (11) Mid Reef   (12) Qunikam-yangis   (13) Salt Reef   (14) Starichkof Reef   (15) Taagax   (16) Tanaangis Chixsxa   (17) Tinas Hasaa   (18) Uchiing Hasangis   (19) Yalugis  

Bay


(1) Aaguliigagix   (2) Aanuutxux   (3) Aaxsax   (4) Aayangiilgis   (5) Abraham Bay   (6) Achiix   (7) Adgayulix   (8) Adgayus Gaavanaa   (9) Adgayuulgix   (10) Aga Cove   (11) Agdas   (12) Agisam Udaa   (13) Agugnadigax   (14) Agulganunang   (15) Aguulux   (16) Akuudgix   (17) Alamaxsix   (18) Alax Hatax   (19) Alcan Harbor   (20) Alexai Cove   (21) Alinguchux   (22) Amagim Quchikin Udaa   (23) Amdaga   (24) Amlagim Udaa   (25) Amlas   (26) Amna Bay   (27) Amunaxagin Suluga   (28) Amunaxax   (29) Angyam-qala   (30) Anuqichxalux   (31) Armeria Bay   (32) Asadas Qakuudguu   (33) Asagam Udaa   (34) Asagam-qakuudga   (35) Asuzudaagamax   (36) Asuzudam Ikladgucha   (37) Asuzudax   (38) Asxaadaliilux   (39) Asxanung   (40) Atxalam Sitacha   (41) Atxam Angtan Udaa   (42) Auburn Cove   (43) Austin Cove   (44) Axsigatagagix   (45) Ayagagum-sitacha   (46) Ayagagux   (47) Baanax Itax   (48) Banner Bay   (49) Beaver Bay   (50) Bechevin Bay   (51) Bedard Cove   (52) Binnacle Bay   (53) Blind Cove   (54) Blonde Cove   (55) Bluefox Bay   (56) Brunette Cove   (57) Casco Cove   (58) Chaamlaga   (59) Chagazudax   (60) Chalugas Bay   (61) Chalulax   (62) Chalux   (63) Chaxalux   (64) Chaxchix   (65) Chichagof Harbor   (66) Chiganagix   (67) Chiidam Udaa   (68) Chngadigax   (69) Chugiinulux   (70) Chugimgagix   (71) Chugumanax   (72) Chuguugix Ahmigim Udaa   (73) Chuguuxsax   (74) Chuguzigalix   (75) Chumliisim Tatuu   (76) Chunglugix   (77) Chunixsax   (78) Crescent Bay   (79) Deep Bay   (80) Earle Cove   (81) East Arm Holtz Bay   (82) East Arm Nevidiskov Bay   (83) Egg Bay   (84) Etienne Bay   (85) Explorer Bay   (86) Finch Cove   (87) Gudagis   (88) Gunas   (89) Haanugiidax   (90) Haanugim-kangchii   (91) Haanugim-tutucha   (92) Haanugix   (93) Hachuugix Hiliixsax   (94) Hachuugix Umyagix   (95) Hadagusim-quchikix   (96) Haniidax   (97) Hanim Unangaa   (98) Hanisxa   (99) Hanitunax   (100) Hiitxagiidam-qagangan Udaa   (101) Hiitxagiidax   (102) Hmachilam-qakuudguu   (103) Hodikof Bay   (104) Holtz Bay   (105) Hungry Bay   (106) Huxsiilux   (107) Hyanasxaa   (108) Igdaxchxalux   (109) Igidgutux   (110) Ignaachxagix   (111) Igzangtusix   (112) Iiguyaaglix   (113) Ikuutas Qalingis   (114) Imlam-chuqaa   (115) Imlatux   (116) Ingyuqax   (117) Inqix   (118) Ixsagim Udaa   (119) Kaalam-tutucha   (120) Kaalax   (121) Kadax   (122) Kahngadgagix   (123) Kangiixtax   (124) Karab Cove   (125) Kasamim-chuguu   (126) Kelliher Cove   (127) Kigun Bay   (128) Kinkagux   (129) Kinugas   (130) Kobakof Bay   (131) Korovin Bay   (132) Kovurof Bay   (133) Kriistam-sitxa   (134) Kuchugiilux   (135) Kududaga   (136) Kudutum Tatuu   (137) Lava Cove   (138) Malas Udaa   (139) Malxaaga   (140) Martin Harbor   (141) Massacre Bay   (142) Matach Bay   (143) Mcdonald Cove   (144) Miilnichax   (145) Naagix Hmachilax   (146) Naagix Sangus   (147) Naagix Udiix   (148) Nahmagix   (149) Nan-changanax   (150) Navy Cove   (151) Nazan Bay   (152) Nevidiskov Bay   (153) Nguugix Ahmigim Udaa   (154) Nguugix Ugalux   (155) Niivudiilux   (156) Nizki Cove   (157) Nusax   (158) Otkriti Bay   (159) Patricia Bight   (160) Podsopochni Bay   (161) Portage Lagoon   (162) Pugankax   (163) Pyramid Cove   (164) Qagizga   (165) Qaluga   (166) Qaluugix Hiliixsax   (167) Qaluugix Umyagix   (168) Qanachagux   (169) Qatxagagux   (170) Qatxas   (171) Qatxayagum-sitacha   (172) Qatxayagux   (173) Qaygisux   (174) Qigaagix Sangus   (175) Qigaagix Udiix   (176) Qigagalux   (177) Qiigaa Adux   (178) Qilgix   (179) Qmalgitux   (180) Quchiix   (181) Qugdugiidax   (182) Qulxudam Udaa   (183) Qumdaga   (184) Qunikax   (185) Qusugiinax   (186) Quusax   (187) Quusax Galga   (188) Qyasxum-qala   (189) Saahmim-tatuu   (190) Saamaliilux   (191) Sadan-tanam Tatuu   (192) Saganax   (193) Saglaaga   (194) Saglaagaadax   (195) Saguugaadam Adangan Udaa   (196) Saguugam-tatuu   (197) Sakdux   (198) Samigux   (199) Sangazuung   (200) Saqusax Quchikix   (201) Sarana Bay   (202) Sarana Cove   (203) Saxtusix   (204) Sergief Bay   (205) Sitaadaga   (206) Sitam Tatuu   (207) Sitxaxsix   (208) Skoot Cove   (209) Skuulnikas Udaa   (210) Smutim Qala   (211) Steller Cove   (212) Sulgitux   (213) Suluga   (214) Sunam Udaa   (215) Suung Naagix Chaxaa   (216) Suung Qigaagix Chaxaa   (217) Sviechnikof Harbor   (218) Sviiniyam Udaa   (219) Sxulax   (220) Taangaa Izanax   (221) Tagalugis   (222) Tagugasix   (223) Tanaangis   (224) Tanaangis Qalingis   (225) Tanagayux   (226) Temnac Bay   (227) Tillamook Cove   (228) Traders Cove   (229) Tumgas Udaa   (230) Tunulagalux   (231) Tutusix   (232) Uchalux   (233) Ugilga   (234) Uhmaaga   (235) Ukangax   (236) Ukungam-sitacha   (237) Ulasuudax   (238) Ululax   (239) Umaatanax   (240) Unaaluga   (241) Ungim Udaa   (242) Ungluzuudax   (243) Usagiilux   (244) Utxilax   (245) Utxis Udaa   (246) Uxtasux   (247) Uyaxsax   (248) Uzamkux   (249) Uzax Hacha   (250) Vasilief Bay   (251) Wall Bay   (252) West Arm Holtz Bay   (253) West Arm Nevidiskov Bay   (254) West Cove   (255) Wrangell Cove  

Beach


(1) Aaguliigagim Tugimaga   (2) Akayum Angaa   (3) Aknaangim Qalan Ungluu   (4) Aknaangix   (5) Alexai Beach   (6) Atxam Acha   (7) Austin Beach   (8) Big Mike Beach   (9) Birch Beach   (10) Casco Beach   (11) Center Beach   (12) Chalaalux   (13) Chichagof Beach   (14) Chiidam Udagan Qaluugii   (15) Chirikof Beach   (16) Chuyaglix   (17) Eckman Beach   (18) Elliot Beach   (19) Elliott Beach   (20) Fox Beach   (21) Gainor Beach   (22) Hidalgo Beach   (23) Igilam Aaliicha   (24) Ingalum-tugimaga   (25) Kasamim-chugugan Ignaachxagii   (26) Kearney Beach   (27) Kmisxam-tugimaga   (28) Massacre Beach   (29) Qudagiilux   (30) Qyasxum Hachan Tugimaga   (31) Red Beach   (32) Sarana Beach   (33) Schuler Beach   (34) Silaxagis   (35) Simsum-tugimaga   (36) Smith Beach   (37) Sonom Beach   (38) Temnac Beach   (39) Tinas   (40) Tugimagix   (41) Uchiing   (42) Unangalixtax   (43) Uyuqiidasxis   (44) West Beach  

Building


(1) Aleutian Pribilof Islands Association Atka Health Clinic   (2) Atka City Emergency Medical Services   (3) Atka Volunteer Fire Department  

Cape


(1) Aaguliigagim-yaaga   (2) Adan Iguga   (3) Adaxsux   (4) Agaamaga   (5) Agaanax   (6) Agamsax   (7) Alaginiigux   (8) Alazigalix   (9) Alexai Point   (10) Amaxsigix   (11) Amdagan-yaaga   (12) Amlia Peninsula   (13) Amunaxagim Yaaga   (14) Angix   (15) Angyax   (16) Anuqim-yaaga   (17) Aqinax   (18) Armeria Point   (19) Asuzudam-yaaga   (20) Asxichalux   (21) Atxalax   (22) Atxam-yaaga   (23) Ayagas Hidaluu   (24) Ayuxas Yaaga   (25) Baanax Itam-yaaga   (26) Banner Point   (27) Barbara Point   (28) Bechevin Point   (29) Buchanan Point   (30) Cape Agligadak   (31) Cape Idalug   (32) Cape Kigun   (33) Cape Korovin   (34) Cape Kudugnak   (35) Cape Misty   (36) Cape Potainikof   (37) Cape Sabak   (38) Cape Shaw   (39) Cape Tadluk   (40) Cape Taldluk   (41) Cape Utalug   (42) Cape Utes   (43) Cape Wrangell   (44) Casco Point   (45) Center Point   (46) Chaamlagan Yaaga   (47) Chaliilux   (48) Chaluugis Hidaluu   (49) Changidigas   (50) Chankusix   (51) Chaqisxa   (52) Chaxchim-yaaga   (53) Chichagof Point   (54) Chiganagim-yaagii   (55) Chirikof Point   (56) Chixtis Yaaga   (57) Chuguuxsam-hidaluu   (58) Chukaalux   (59) Chukiidgis Hidaluu   (60) Chuniksak Point   (61) Chunixsaxyaaga   (62) Chutxidigax   (63) Chutxiglix   (64) Chyaguulam Adangan Yaaga   (65) Eddy Point   (66) Egg Point   (67) Filiip Yangis   (68) Finch Point   (69) Flat Point   (70) Gillon Point   (71) Golstov Point   (72) Goltsov Point   (73) Haanugim-yaaga   (74) Hachuugix Qamilaalux   (75) Hadangin Yaaga   (76) Hadas   (77) Hadatxus   (78) Hadgiilum Adangan Yaaga   (79) Halaacha   (80) Hanidaagus   (81) Hanidagas   (82) Hasxugiidax   (83) Hiiyukatux   (84) Hiliixsam-yaaga   (85) Hodikof Point   (86) Hook Point   (87) Hyaagatum Hidaluu   (88) Ikazagan Yaaga   (89) Island Point   (90) Kagalux   (91) Khlebnikof Point   (92) Kovurof Point   (93) Krasni Point   (94) Kresta Point   (95) Krugloi Point   (96) Krupa Point   (97) Kuchis   (98) Kuchugiilum-yaaga   (99) Kudutux   (100) Kunalisxux   (101) Lava Point   (102) Mcdonald Point   (103) Miilnicham-yaaga   (104) Mikhail Point   (105) Monolith Point   (106) Moundhill Point   (107) Murder Point   (108) Naagix Hadagusix   (109) Naagix Qaxchxix   (110) Naagix Usax   (111) Ngachacha   (112) Ngam Hidaluu   (113) Nile Point   (114) North Cape   (115) Palisades Point   (116) Patricia Point   (117) Pinnacle Point   (118) Pisa Point   (119) Podsopochni Point   (120) Point Black   (121) Point Hope   (122) Point Poker   (123) Profile Point   (124) Qagahmaliilux   (125) Qagangiiguudax   (126) Qagangiigux   (127) Qagnuulax   (128) Qakuudgum-yaaga   (129) Qaluugix Qamilaalux   (130) Qanatanam Iguga   (131) Qanguxchilax   (132) Qasilasix   (133) Qaxsadgagim-yaaga   (134) Qigaagix Qaxchxix   (135) Qigaagix Usax   (136) Qugaxtaqas   (137) Qugidax   (138) Qunikam-yaaga   (139) Quxsus   (140) Range Point   (141) Saamaliilum-yaaga   (142) Saatam Ahyuu   (143) Saddleridge Point   (144) Saglaagam Yaaga   (145) Saguugaadam-yaaga   (146) Saguugam Iguga   (147) Sam Kadaa   (148) Sanders Cape   (149) Sergief Peninsula   (150) Siichin Yaaga   (151) Siihmlugis   (152) Sitam Gutikix   (153) Slope Point   (154) Slukam-yaaga   (155) Slukas Ugimga   (156) Square Point   (157) Stripe Point   (158) Sunas Sluu   (159) Suung Kadaa   (160) Swift Point   (161) Tagalux   (162) Tanaangis Hidaluu   (163) Tanagayugim Hidaluu   (164) Tanaxsilgum Iguga   (165) Theodore Point   (166) Tinas Kadaa   (167) Tugidgis   (168) Tukum-sngaluga   (169) Tumgas Yaaga   (170) Tunmisax   (171) Turf Point   (172) Txaglum-changii   (173) Ugimagis Saa   (174) Ugixaadax   (175) Ugixaga   (176) Ukangam Ungluu   (177) Unglum Yaaga   (178) Unglus   (179) Unguchiing Yaaga   (180) Utxis Yaaga   (181) Uutuux   (182) Uzamkum-yaaga   (183) Wharf Point   (184) White Point   (185) Yasis Adangan Yaaga   (186) Yaxax  

Census


(1) Atka Alaska Native Village Statistical Area   (2) Attu Station Census Designated Place  

Channel


(1) Adam Igugan-hadgii   (2) Agattu Strait   (3) Amlia Pass   (4) Amukta Pass   (5) Atka Pass   (6) East Channel   (7) Kanaagux   (8) Qaluugix Hadgix   (9) Qyasxum Hadgii   (10) Seguam Pass   (11) Semichi Pass   (12) Shemya Pass   (13) Sitam Hadgikix   (14) West Channel  

Civil


(1) Aleutians West Census Area   (2) Aleutians West Census Subarea   (3) City Of Atka  

Cliff


(1) Achiitxax   (2) Alaid Head   (3) Amgiilux   (4) Asxitix   (5) Chagligis   (6) Changilax   (7) Dischler Escarpment   (8) Etienne Head   (9) Hachuugix Tiglix   (10) Kagalusux   (11) Kunalisxux   (12) Mccloud Head   (13) Naagix Saxax   (14) Northeast Bluff   (15) Qachimax   (16) Qaluugix Tiglix   (17) Qigaagix Saxax   (18) Red Head   (19) Tanax Angunam Kagaluu   (20) Ugimgim Qaklaga   (21) Uxaxsux   (22) Yaxagim Angaa  

Crossing


(1) Hadgitaqax  

Dam


(1) Aleut Creek Dam   (2) Atka Power Dam   (3) Atka Water Supply Dam   (4) Middle Stream Lower Dam   (5) Middle Stream Middle Dam   (6) Middle Stream Upper Dam   (7) North Stream Lower Dam  

Gap


(1) Abraham-temnac Pass   (2) Alexai Pass   (3) Austin Pass   (4) Clevesy Pass   (5) Etienne Pass   (6) Greenwood Pass   (7) Holtz Sarana Pass   (8) Jackass Pass   (9) Japanese Gap   (10) Jarmin Pass   (11) Kaufman Pass   (12) North Pass   (13) South Pass   (14) Thiel Pass  

Gut


(1) East Channel Massacre Bay   (2) Shemya Pass   (3) West Channel Massacre Bay  

Harbor


(1) Agattu Roadstead  

Island


(1) Aagumchiidalix   (2) Aalikam Tangii   (3) Aalus   (4) Agattu Island   (5) Agligadak Island   (6) Akuchin Rocks   (7) Alaid Island   (8) Alax Hatam-tanasuu   (9) Aleutian Islands   (10) Alim-tanakix   (11) Amlia Island   (12) Amtagis Islands   (13) Amukta Island   (14) Angusxus   (15) Angyam-tanasuu   (16) Asuzudam Tanasuu   (17) Asxanung Hachan-tanangis   (18) Atka Island   (19) Attu Island   (20) Ayugasxis   (21) Ayuxas   (22) Bashmakoff Rocks   (23) Bolshoi Island   (24) Bolshoi Islands   (25) Camel Islet   (26) Chagnagix   (27) Chaloo Ga Rocks   (28) Chiidam Udagan Hachan Tanangis   (29) Chuckskin Rocks   (30) Chunixsam Hachan Tanaa   (31) Chyaguulax   (32) Cone Island   (33) Cooper Islands   (34) Daviidam   (35) Egg Island   (36) Gibson Island   (37) Gibson Islands   (38) Gixsxagix   (39) Hadas   (40) Hadgiilux   (41) Hammerhead Island   (42) Haystack Rock   (43) High Rock   (44) Higidgim Ungluu   (45) Hitxachagux   (46) Hodikof Island   (47) Hoppe Island   (48) Igluqatus   (49) Iilas   (50) Ikazagan Tanasuu   (51) Ingenstrem Rocks   (52) Inglum Hasaa   (53) Inner Rocks   (54) Kagalusum Hachan Tanangis   (55) Kalulam-tatugan Hachan Tanangis   (56) Kanuuxsux   (57) Kasatochi Island   (58) Katiriinam Tanaa   (59) Kennon Island   (60) Kingdaxsxa   (61) Klochkof Rock   (62) Kohl Island   (63) Koniuji Island   (64) Kuuchaxsis   (65) Loaf Island   (66) Lotus Island   (67) Malas Hasaa   (68) Middle Rocks   (69) Naakuvalinax   (70) Near Islands   (71) Ngam Ungluu   (72) Nizki Island   (73) Outer Rock   (74) Peaked Island   (75) Pillbox Rock   (76) Qaangugiidax   (77) Qagdugix   (78) Qagudas   (79) Qalgizax   (80) Qatxayagum-tanasuu   (81) Qigayax   (82) Qiixtas   (83) Qudga Hanixsxax   (84) Qugas   (85) Qungidgis   (86) Qyasxum Qalan Tanasuu   (87) Rue Ledge   (88) Saahmlam Tanangis   (89) Sadatanak Island   (90) Sagchudak Island   (91) Sagigik Island   (92) Saguugaadax   (93) Salt Island   (94) Savage Island   (95) Seguam Island   (96) Semichi Islands   (97) Shemya Island   (98) Siihmlugis   (99) Simtusix   (100) Sitam Hachan Tanangis   (101) Sitxidam Ungluu   (102) Sootin Rocks   (103) Suuksax   (104) Taagan Gisix   (105) Tanadak Island   (106) Tanam Aduu   (107) Tanam Amayaknangis   (108) Tanasux   (109) Tanax Angunax   (110) Taqusas   (111) Tihniqidas   (112) Tungluqas   (113) Ugalux   (114) Unglux   (115) Unguchiing Achidan Tanangis   (116) Unguchiing Hachan Tangingis   (117) Uyak Island   (118) Uzamkum-tanasuu   (119) Vasilief Islands  

Isthmus


(1) Adaxsum Ixchxa   (2) Atxalam Chuqii   (3) Gutix   (4) Sitam Gutii   (5) Suung Ixchxa   (6) Utalum Ixchxa  

Lake


(1) Chuliidga   (2) Earle Lake   (3) Elwood Lake   (4) Etienne Lake   (5) Gunas Hanii   (6) Haniigamax   (7) Hanisidaagux   (8) Kalulam-tatuu   (9) Lake Canirco   (10) Lake Cories   (11) Lake Elwood   (12) Lake Nicholas   (13) Lost Lake   (14) Manning Lake   (15) Mirror Lake   (16) Qanatanam Hanii   (17) Sam Hanii   (18) Sangus   (19) Twin Lakes   (20) Williams Lake   (21) Winter Lake  

Locale


(1) Ayuxas Aaliicha   (2) Nanikax   (3) Navisok Historical   (4) Omik   (5) Sin   (6) Sisxim-tanaa  

Military


(1) Attu Battlefield And U S Army And Navy Airfields On Attu   (2) Eareckson Air Station  

Pillar


(1) Ignaachxagim Ungluu   (2) Ixsxagix   (3) Pinnacle Rock   (4) Ukdus Ungluu   (5) Unglus  

Populated Place


(1) Amtax Historical   (2) Atka   (3) Attu   (4) Ikkunax Historical   (5) Korovinski Historical   (6) Navy Town   (7) Siksatok Historical   (8) Sunik Historical   (9) Tanaangis Tanadgusii Historical   (10) Ugiatok Historical   (11) Ugtikun Historical   (12) Ugtumuk Historical   (13) Ukashik Historical   (14) Unguchiing Historical  

Range


(1) Weston Mountains   (2) Wrangell Range  

Reserve


(1) Aleutian Islands Wilderness  

Ridge


(1) Brannon Ridge   (2) Buchanan Ridge   (3) Discher Escarpment   (4) Fishhook Ridge   (5) Fleishman Ridge   (6) Gilbert Ridge   (7) Henderson Ridge   (8) Hopkins Ridge   (9) Moore Ridge   (10) North Ridge   (11) Owens Ridge   (12) Pierucci Ridge   (13) Prendergat Ridge   (14) Robinson Ridge   (15) Theodore Ridge   (16) Vieth Ridge  

Sea


(1) Gunasamilga  

Stream


(1) Aboud Creek   (2) Abraham River   (3) Addison Creek   (4) Alexai Creek   (5) Angel Creek   (6) Ballentine Creek   (7) Bassett Creek   (8) Chuniksak Creek   (9) Darroh Creek   (10) Diehm Creek   (11) Earle River   (12) East Fork Steller River   (13) Eckman Creek   (14) Gawanka Brook   (15) George Creek   (16) Hardy Creek   (17) Hoelsher Creek   (18) Kaufman Creek   (19) Kent Creek   (20) Kingfisher Creek   (21) Lefler Creek   (22) Little Abraham River   (23) Mckenzie Creek   (24) Miner Creek   (25) Mirror Creek   (26) Nevidiskov Creek   (27) Nevidiskov River   (28) O Donnell Creek   (29) Peaceful River   (30) Qizang Chiganaa   (31) Rocky Point   (32) Rocky Point Creek   (33) Rucksock Creek   (34) Sarana Brook   (35) Scout Creek   (36) Steller River   (37) Temnac River  

Summit


(1) Agignax   (2) Amdagan Qayaa   (3) Artillery Hill   (4) Attu Mountain   (5) Axsigis Kiiguucha   (6) Black Mountain   (7) Bottle Cork Hill   (8) Brewer Peak   (9) Buffalo Head   (10) Cape Chirikof   (11) Chunuguusis   (12) Cold Mountain   (13) Cone Peak   (14) Conical Volcano   (15) Cupps Hill   (16) Devils Mountain   (17) East Peak   (18) Engineer Hill   (19) Faneto Hill   (20) Franklin Hill   (21) Hanitunam Kiiguucha   (22) Ikiidaga   (23) Imachalux   (24) Inglum-kiiguucha   (25) Kadaangim Ungluu   (26) Kiiguchaadax   (27) Kiiguusim Hitzaaguu   (28) Korovin Volcano   (29) Lookout Hill   (30) Martinez Mountain   (31) Matthews Mountain   (32) Mcnew Hill   (33) Middle Peak   (34) Mount Kliuchef   (35) Mount Sergief   (36) Naagix Kiiguusix   (37) Newman Peak   (38) Pyre Peak   (39) Qaaga   (40) Qagaagix Kiiguusix   (41) Qanglaagis   (42) Qanglaagis Kiiguucha   (43) Qigayax   (44) Sarichef Volcano   (45) Sidixsam-kiiguucha   (46) Sigungux   (47) Simson Peak   (48) Southwest Peak   (49) Tagalam Angtaa   (50) Taylor Peak   (51) Terrible Mountain   (52) Thirty-seven Hill   (53) Ukalam Ungluu   (54) Vanderlann Peak   (55) Washburn Peak   (56) West Peak   (57) Young Hill  

Trail


(1) Amdagan Sisxii   (2) Atxam Achan Sisxii   (3) Kuygis Sisxa  

Valley


(1) Abraham Valley   (2) Addison Valley   (3) East Massacre Valley   (4) East Steller Valley   (5) Jim Fish Valley   (6) O Donnell Valley   (7) Peaceful Valley   (8) Qigaagix Changanaa   (9) Scout Canyon   (10) Siddens Valley   (11) Temnac Valley   (12) Triton Valley   (13) West Massacre Valley   (14) West Steller Valley   (15) Zwinge Valley  


(updated 2014)Cities Nearby Zip Code 99547

Atka City, AK  (pop. 32) 0.5 MilesArea Code(s) in Zip Code 99547

907

Latitude/Longitude of Zip Code 99547

Lat: 52.198900 N        Long: -174.202600 WBack to Top

Do you want to research zip code 99547? If you are considering a move, want to view where your friends live,
or just discovering a new place to travel, our data will interest you!

Use any data on this web site at your own risk. citymelt.com does not warrant or certify the correctness of data.